21. april 2010

I utgangspuktet

Jeg ønsket i utgangspunktet å lage en boks, som var enkel og tradisjonell i utrykket, slik at budskapet jeg ville formidle, ikke ble overskygget av design og utsmykning.

Boksen skulle være en tradisjonell boks, med lokk som kunne løftes opp. Både sider og bunn skulle settes sammen med 45 graders vinkl og kjeks.
Siden boksen i seg selv skulle være enkel, valgte jeg å benytte flammebjørk i utførelsen. På den måten kunne jeg gi boksen mer liv, uten å benytte meg av dekor. Da det var vanskelig å få tak i nok av dette treverket, ble det en lang prosess med å finne egnede plank og splitte og lime de, for å få passe store plater til å arbeide videre med.

 

div, vinter 250 kopi

 

Under limingen ble den ene platen limt skakt. Dette er i utgangspunktet en feil det er enkelt å rette opp i, ved å sage opp og lime på nytt. Siden materialutvalget var begrenset, var platen min for kort til at jeg kunne sage den opp og lime den om igjen og jeg måtte derfor finne et nytt materiale å jobbe med og starte prosessen på nytt.

Det nye materialet var surbjørk, med noe flammer. I utgangspunktet hadde jeg beregnet å ha 2 cm i tykkelse på den ferdige planken. Men for å utnytte materialet maksimalt, ble jeg bedt om å kappe planken i to før jeg skulle bearbeide de videre. Dette medførte at de ferdige platene kun ble 1,5 cm tykk. Dette ga et spinklere utrykk enn jeg ønsket og jeg måtte revurdere min idé.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar