21. april 2010

Inspirert av konseptkunst

Jeg ønsker å formidle et budskap gjennom en gitt oppgave og jeg er nå i en prosess hvor jeg prøver å finne en løsning på hvordan jeg på best mulig måte kan presentere budskapet mitt, gjennom boksen og smykket. Jeg har latt meg inspirere av konseptkunsten og dens tanke om at det er ideen bak og det jeg ønsker å kommentere, som er det sentrale og ikke nødvendigvis det materielle objektet.

Konseptualismen karakteriseres som en idé basert kunstnerisk virksomhet, hvor ideen og budskapet bak kunstverket blir vurdert som viktigere enn den håndverksmessige eller visuelle utførelsen. (http://no.wikipedia.org/wiki/Konseptkunst, 15.02.2010 22:24) Stikkord for denne retningen er idé, konsept, intensjon, kritikk og språk. (Little, 2005)


Konseptkunsten utviklet seg på 1960-tallet, men har røtter tilbake til første halvdel av 1900- tallet og den franske kunstneren Marcel Duchamp (1887-1969). Ved å stille ut sitt ”ready-made” – urinal (Fontene 1917) og presentere det som kunst, ble konseptet bak kunsten viktigere enn selve kunstverket. (Oliver, 2002)


Det finnes noen grunnleggende prinsipper for konseptualismen. Det ene er at kunstverket først og fremst er en ide eller et konsept og ikke et materielt objekt. Å forstå ideen som former verket, er det samme som å forstå selve kunstverket. Det finnes heller ingen skille mellom språk og kunst og språket er en viktig del av selve verket og ideen. Konseptualistene kritiserer kommersialiseringen av kunsten og ønsker å problematisere kunst som handelsobjekter for kjøp og salg, ved å hevde at det er ideen bak verket som er kunst og ikke det materielle objektet. De kritiserer også eierskap av kunst som gir individet sosial status og kulturell autoritet på grunnlag av sin velstand og ikke på grunnlag av sine kunnskaper om kunst. (Little, 2005)


Utrykket konseptkunst er fortsatt i bruk, men kunstnerne i dag er ikke like tro mot de prinsippene som konseptualistene la til grunn for sin kunst og hvordan de mente kunst skulle fremstå. Så betegnelser som ny-konseptualisme og post-konseptualisme er blitt tatt i bruk om dagens utøvere av konseptkunst. (http://gulkum.blogspot.com/2009/08/post-konseptualisme.html, 15.02.2010 00:33)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar