21. april 2010

Minimalismen et redskap for å fremme konseptet?

I motsetning til Konseptualismen, mener minimalistene at objektet ikke skal inneha noen metafor eller mening utover objektet i seg selv og minimalistisk skulptur var en del av den generelle bevegelsen mot konseptualismen.(Little, 2005) Generelle stikkord for minimalismen er geometriske former, like deler, gjentakelse, nøytrale overflater og materialer. (http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism)

Selv om konseptualismen og minimalismen i utgangspunktet er to motpoler, finner jeg det hensiktsmessig i min oppgave å hente inspirasjon fra begge retninger. Konseptualismen ved å tillegge boksen en symbolsk verdi utover seg selv, og minimalismen ved å strippe boksen min ned til det helt elementære, innenfor de kriterier som er gitt i oppgaveteksten. Et minimalistisk utrykk vil ikke inneha forstyrrende elementer, og fokuset vil da rettes mot flisa, som da vil være det elementet som ”forstyrrer” de rene flatene og utrykket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar