21. april 2010

Robert Morris

Robert Morris (1931-) er en av senmodernismens mest sentrale billedkunstnere. Han har vært en ledende kunstteoretiker og hører til en gruppe akademisk og filosofisk skolerte billedkunstnere som har preget mye av den internasjonale kunsten siden 1950-årene. Hans teoretiske essayer er blant de viktigste kildene til forskning innen amerikansk og internasjonal senmodernisme og postmodernisme. (http://www.snl.no/Robert_Morris)


Morris innehar ingen ”signatur” stil, men har arbeidet svært variert og har jobbet med dans / preformance, minimalistisk skulptur, prosesskunst, earth works, installasjoner, maleri og tegninger og har vært en pioner for konseptkunsten. (http://www.snl.no/Robert_Morris)

 

I box

clip_image001

 

Box with the Sound of its Own Making, verket består av en trekasse med en båndopptager i som spiller av lyden som ble tatt opp når boksen ble bygget.  

clip_image002

(http://www.flickr.com/photos/sixteen-miles/ / CC BY-SA 2.0)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar